Joan Datzira Joies Barcelona

Joan Datzira

Essencial, minimal, orgànic

Joier artesà, gemmòleg i lapidari a Barcelona.

Format en joieria en diferents tallers artesans i llicenciat en Belles Arts per la Universitat de Barcelona; becat a Paris i a Nova York. Ha exposat a Alemanya, Itàlia, Portugal, Espanya i Croàcia, entre altres.

Des d’un enfocament essencial, minimal i orgànic crea peces i col·leccions de joies des de l’inici, passant per tot el procés de producció, fins a l’acabat personalitzat.

“M’agrada experimentar i innovar amb els metalls i amb la talla de pedres a partir dels materials i les tècniques de la joieria tradicional i artesana, que he après al llarg de més de vint anys.”

-------------------

Joan Datzira

Essential, minimal, organic

Handcraft Jeweller, Gemmologist and Gem cutter in Barcelona.

He is trained in jewellery in different artisan studios. Graduated in Fine Arts for University of Barcelona; grant at Paris and at New York. He has exhibited in Germany, Italy, Portugal, Spain and Croatia, among others.

From an essential, minimal and organically approach he creates jewellery pieces and collections from the design, the production process until the finishes.

"I like to experiment and to innovate with metals and stones cutter based on the materials and the techniques of the traditional and handmade jewellery.”

  • Joan Datzira
  • +34 93 486 30 05 - datzira@datzira.com - Barcelona

    Copyright © 2020 Joan Datzira